Mandegarfam

رنگ و پوشش تخصص ماست ...
شرکت تولیدی رنگ پودری ماندگار فام به عنوان یکی از تولید کنندگان رنگهای پودری الکترواستاتیک در ایران از سال 1387اقدام به تولید رنگ پودری با رویکرد در استمرار کیفیت و تنوع محصولات تولیدی ، نوآوری کار آفرین و تعهد به درستکاری پا به عرصه تولید نهاد بر اساس همین تعهد اقدام به تامین مواد اولیه مناسب نمود بر همین اساس موفق به تولید محصولات رنگ پودری قابل رقابت با سایر رقبا گردید.