Mandegarfam

رنگ های ورنی(ترانسپرنت)

لاک های محافظتی ورنی با کیفیت ممتاز سطحی زیباتر و مقاوم تر برروی قطعات به وجود می آورد و در انواع مختلف بی رنگ و رنگی قابل تولید می باشند پوشش های ورنی معمولا به عنوان لایه بی رنگ برای محافظت و با افزایش براقیت قطعات رنگ آمیزی شده به کار می روند.

Paints, varnishes (transparencies)