Mandegarfam

رنگ پودری طرح چوب و سنگ

این رنگ ها به یک پوشش ابتدایی و بدون طرح بر روی قطعات ایجاد می نماید . پس از پخت رنگ در مرحله بعد فرایند اعمال طرح بر رروی قطعات رنگ امیزی شده با استفاده از کاغذ یا فیلم و دستگاه های مربوطه صورت می گیرد. رنگ های طرح چوب (دکورال )با براقیت های مختلف در انواع صاف و سمباده ای تولید می شوند.

Paint wood and stone