Mandegarfam

رنگ های ساده

رنگ های ساده دارای خواص شیمیایی و مکانیکی بسیار خوبی می باشند . این گروه از رنگ ها در اغلب صنایع قابل استفاده می باشند از جمله : لوازم خانگی ، پروفیل آلومینیوم ، قطعات خودرو و ...